ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΤΣΙΓΚΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ν Πλαστήρα 1-3 & Θησέως, 15124

1ος όροφος

T: +30 210 61 48 483

F: +30 210 61 48 483

επικοινωνία >